شما اینجا هستید: خانه کادر ستادی تیم مدیریتی و چارت سازمانی

تیم مدیریتی و چارت سازمانی

چارت سازمانی در  سال اول تاسیس

 

شما اینجا هستید: خانه کادر ستادی تیم مدیریتی و چارت سازمانی
امام حسن (سلام الله علیه) : مَن عَرَفَ اللَّهَ أحَبَّهُ. هر كس خدا را بشناسد، دوستش بدارد. دوستی در قرآن وحدیث: ص414 – ح 963