شما اینجا هستید: خانه امکانات امکانات تولیدی صنایع پلاستیکی،شیمیایی و غیره

صنایع پلاستیکی،شیمیایی و غیره

شما اینجا هستید: خانه امکانات امکانات تولیدی صنایع پلاستیکی،شیمیایی و غیره
امام علی علیه السلام: مَا أَكْثَـرَ اَلْعِبـَرَ وَ أَقَـلَّ اَلاِعْتِبَـارَ چه بسيار است پنـدها و چه اندكاند، پنـد پـذيران. نهج البلاغه/کلمات قصار 297