شما اینجا هستید: خانه نحوه جذب و پذیرش

نحوه جذب و پذیرش

زیر مجموعه ها

شما اینجا هستید: خانه نحوه جذب و پذیرش
امام حسن (سلام الله علیه) : مَن عَرَفَ اللَّهَ أحَبَّهُ. هر كس خدا را بشناسد، دوستش بدارد. دوستی در قرآن وحدیث: ص414 – ح 963