شما اینجا هستید: خانه نحوه جذب و پذیرش فراخوان پذیرش واحدهای فناور
شما اینجا هستید: خانه نحوه جذب و پذیرش فراخوان پذیرش واحدهای فناور
امام حسن (سلام الله علیه) : مَن عَرَفَ اللَّهَ أحَبَّهُ. هر كس خدا را بشناسد، دوستش بدارد. دوستی در قرآن وحدیث: ص414 – ح 963